Gratisspørgeskema.dk giver dig gode tips og trick til hvor man finder gratis spørgeskema og spørgeundersøgelser online. Det kan være brug af Google docs til spørgeskemaer mv.

På siden finder du en lang række guides mv. til brug ved uformning af et godt spørgeskema. Vi håber du finder det brugbart. God fornøjelse.


 

4 Tips til et godt spørgeskema

Begræns dig

1For at opnå en højere svarprocent, så begræns dig til et minimum af spørgsmål. Evt. lov respondenten at der kun er 10 spørgsmål eller det kun tager 5 min.

Giv en belønning

2Giv respondenten en belønning for at være med. Det kan være i form af en lodtrækning – husk ikke at belønne med noget for stort så der fåes for mange useriøse respondenter

undlad bestemte svar

3Undgå at farve respondenten så personen svarer bestemt. Pas derfor på med formuleringer og valgmuligheder der leder respondenten hen på et bestemt svar i spørgeskemaet.

Tving ikke valg

4Tving ikke respondenten til valg – husk at lav “ved ikke” hvis spørgsmålene er meget specifikke og din målgruppe ligeledes er specifik.